Kings Place
Image default
Verbouwen

5 stappen met de RI&E

In de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) worden de risico’s van vele verschillende werkzaamheden vastgelegd. Zodoende krijg je een risicoprofiel en uitgangspunten die de aandacht verdienen. Ook krijg je in beeld wie, waarom, wat en hoe vaak de risico’s voorkomen. Een PvA (Plan van Aanpak) is de basis voor een RI&E. Hierin komen de te nemen stappen om de werkplek zo veilig mogelijk te maken. De maatregelen en wie hier verantwoordelijk voor is, vormen de basis van dit document. Met deze stappen creëer je een super goed systeem.

Stap 1: Ga eerst inventariseren

Ga als aller eerste inventariseren. Breng de risico’s in kaart en documenteer deze risico’s. Door gebruik te maken van een RI&E instrument, kun je eenvoudig zelf een RI&E maken. Maar er zijn ook organisaties die een specialisme hebben om dit voor je te verzorgen. Ze hebben veel ervaring met andere RI&E’s waardoor het werken vaak wat sneller gaat. Maar daarnaast is de RI&E ook vaak wat beter en betrouwbaarder. Er zijn ook bedrijven die ene RI&E training geven.

Stap 2: Evalueer, evalueer en evalueer

Sluit als eerste de grootste risico’s uit en vervolgens de meest voorkomende risico’s. De vraag die je jezelf moet stellen is hoe groot zijn ze en welke zijn de grootste risico’s? Sommige risico’s dienen onmiddellijk te worden opgelost gezien de omvang van het gevaar. Er zijn andere risico’s die op de lange termijn kunnen worden aangepakt om de organisatie nog verder te verbeteren. Prioriteer en breng ze goed in kaart.

Stap 3: Het Plan van Aanpak

Nadat de prioriteit is bepaald, is het raadzaam om een plan van aanpak te maken. Hierin documenteer je wie verantwoordelijk is om het risico te beperken en de datum waarop dit uiterlijk klaar moet zijn. Hier komen alle maatregelen die genomen moeten worden. Idealiter is het om een risicoloze organisatie te worden.

Stap 4: Toetsen

Wanneer je zelf een RI&E hebt uitgevoerd, raden we aan om deze te laten toetsen door een deskundige. Deze deskundige wordt ook wel een kerndeskundige genoemd. Deze kerndeskundige kijkt of overal rekening mee is gehouden. In bepaalde situaties is een toetsing niet nodig:

  1. Wanneer de RI&E is uitgevoerd door een deskundige.
  2. Alle medewerkers werken in totaal 40 uur of minder.
  3. De organisatie bestaat uit maximaal 25 medewerkers en er is gebruik gemaakt van een branche RI&E.

Stap 5: Starten!

Ga van start. Nu begint het namelijk pas echt. Ga aan de slag met de uitkomsten van de RI&E. Dit worden ook wel beheersmaatregelen genoemd. We zien nog wel eens dat deze laatste stap wordt vergeten. Juist dit is erg belangrijk om te doen. De registratie van incidenten is namelijk erg belangrijk. Je wilt uiteindelijk een veilige werkomgeving.

Succes met de uitvoer!