Kings-place

Pesten op de werkplek: Categorieën en redenen

Dienstverlening

Pesten op de werkplek is in de hele westerse wereld – en dus niet alleen in de Verenigde Staten een groot probleem. In tegenstelling tot (sommige) Europese landen, is er in de VS nog steeds geen wet die werknemers beschermt tegen pesten op het werk. Pesten kan zowel verbale als fysieke aanvallen inhouden maar kan ook voorkomen in de vorm van subtiele handelingen zoals devaluatie van het werk van een collega, ongewenste toespelingen maken of ervoor zorgen dat iemand in een sociaal isolement terechtkomt.

Er zijn zelfs vijf categorieën van vormen van pesten die voorkomen op de werkvloer:

1) Iemand beperken in zijn mogelijkheid om te communiceren: bijv. de spreekkansen worden beperkt, de werknemer wordt permanent onderbroken, er is permanente kritiek, weigering van contact

2) Isolatie: niemand praat niet meer met de werknemer, hij of zij wordt buitengesloten

3) Aanvallen op persoonlijk vlak: roddelen over het uiterlijk, de leeftijd of de sociale achtergrond van iemand, het verspreiden van geruchten en roddels, iemand imiteren, het voor de gek houden van de medewerker

4) Het verslechteren van de kwaliteit van de werksituatie: de medewerker krijgt permanent nieuwe, zinloze of vernederende taken

5) Iemands gezondheid en financiële status aantasten: fysiek geweld, mentaal geweld, iemand dwingen om gezondheidsbedreigend werk te doen, extra kosten voor de werknemer creëren.

Maar wat zijn nu eigenlijk de redenen voor pesten op het werkvloer? Soms leidt een interpersoonlijk conflict tot pesten. Maar vaker is het slachtoffer per ongeluk het doelwit geworden waarop de pestkop zijn of haar agressie uitoefent.

Pesters kunnen verschillende redenen hebben voor hun gedrag. Sommige pesters voelen zich bedreigd door een nieuwe, competente collega die hun eigen incompetentie aan het licht zullen brengen. Anderen willen zich machtig en superieur voelen – of ze voelen zich gewoon zelfverzekerder als ze dit gedrag vertonen. Soms speelt de sociale achtergrond ook een rol en worden de pestkoppen vaak zelf ook gepest.

 

Leer meer over het omgaan met dergelijke situaties op deze website.

 

 

 

https://www.ivpp.nl/agressie-training/